Huddinge i miljonbråk om modulbostäder

Fastighetsbolaget Aura Communities anklagar Huddinge kommun för att ha felaktigt gynnat ett annat bolag då ett kontrakt om modulbostäder för nyanlända upphandlades. Nu stämmer bolaget kommunen på 146 miljoner kronor.

En kommun, ett bråk och ett miljonkontrakt är vad som tillsammans har skapat tomult i Loviseberg, där tomten befinner sig. I slutet av 2017 gick Huddinge kommun ut med en offentlig upphandling om att ersätta de tidigare modulbostäderna för nyanlända till hyres-modulbostäder. Aura Communities vann upphandlingen då det första bolaget dragit sig ur. Dock, ett halvår senare meddelade kommunen att de istället gett ett tredje bolag kontraktet, det bolag som skött de redan existerande modulbostäderna på platsen.

Kommunens förklaring var att Aura själva sagt att de inte hade möjlighet att teckna försäkring för boendet och att kommunen därför ger dem avslag. Bolaget å andra sidan hävdar att scenariot såg annorlunda ut – det pågick en förhandling om alternativa försäkringsupplägg.

Bolaget överklagade kommunens beslut och vann i januari 2019 då kammarrätten slog fast att kommunen ”brutit mot likabehandlingsprincipen” och att bolaget genom kommunens beslut har ”riskerat att lida skada”.

Bolaget fick däremot, av tekniska skäl, inte rätt om de tidigare avtalen som tecknats med det andra bolaget till ett värde av ungefär 40 miljoner. Huddinge kommun hade direktupphandlat dem eftersom de ansåg att det förelåg ”synnerlig brådska” under flyktingkrisen.

Efter kammarrättens dom valde kommunen att avbryta upphandlingen eftersom de ansåg att det inte längre fanns ett behov av fler bostadsmoduler.

– Behovet uppstod under flyktingvågen, och sen blev det snabbt mättat. Det här är en process som drog ut väldigt mycket på tiden, säger Roger Himmelsköld, upphandlingschef på Huddinge kommun.

Aura Communities överklagade även det beslutet.

– Detta är en ren lögn och efterhandsjustering, då kommunen var redo att skriva avtal med det andra bolaget, om de hade vunnit i kammarrätten, säger Max Gustaf Segerström, internationell utvecklingschef på Aura Communities.

Men Aura förlorade den här gången mot kommunen. Kommunen menar att det inte är rättsligt att ett tilldelningsbeslut inte är rättsligt bindande och domstolen gick på kommunens linje.

Men det brittiska bolaget ger inte upp för det. Nu har de stämt kommunen på 146 miljoner för de skador de menar att de lidit av processen.


Lämna ett svar