STOR BEFOLKNINGSÖKNING I vÄSBY

Regions Stockholms årliga prognos för befolkningsutvecklingen mellan 2018-2028 visar att Väsby är bland de som växer mest i norrortskommunerna. De ända orterna som kommer före är Upplands-Bro och Järfälla.

I prognosen beräknar de att Stockholms län kommer att växa med drygt 330 000 invånare fram till år 2028. Den ökningen är inte jämt fördelad. Järfälla kommer att växa mest på den norra halvan av länet med ca 25 000 invånare. I Väsby kommer befolkningen öka med ca 6 000 invånare.

Med stor befolkningsökningen måste också bostäder byggas. I Väsby planerar dom att bygga över 2000 nya bostäder de kommande åren. I Upplands-Bro planerar dom att bygga över 9000 nya bostäder mellan 2019-2030.

Lämna ett svar