Stockholm vinner world smart city award

Efter att ha deltagit i EU-projektet GrowSmarter vinner Stockholm ett pris för hållbar utveckling i kategorin städer.

Projektet GrowSmarter har som mål att förbättra livskvalitén genom bättre boende, mobilitet och innovation samt att samtidigt skapa 1 500 nya arbetstillfällen och minska utsläppen av växthusgaser med 60%.

Stockholm konkurrerade med Bristol, Montevideo, Curitiba, Seoul och Teheran i finalen. Men vid Smart City Expo Congress i Barcelona utnämndes Stockholm som vinnare i stadskategorin.

Priset delas ut i sju kategorier; mobilitet, stadsmiljö, stad, inkluderande och delande städer, ekonomi, ekologi och social hållbarhet. La Paz vann i kategorin mobilitet för deras linbanor. Hexagon fick Stadsmiljöpriset för deras datadrivna system som förutsäger underhållningsbehovet av avloppsledningar. Buenos Aires vann i kategorin inkluderande och delande städer. Priserna för ekonomi, ekologi och social hållbarhet har inte ännu delats ut eftersom arbetena inom de områdena inte är färdiga än.

Lämna ett svar