Halvering av mängden kött i skolmaten

Stockholm stad vidtar åtgärder i att minimera livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. På klimattoppmötet C 40 i Köpenhman skrev Stockholm under Good Food Cities deklarationen för att främja klimatsmart mat hos stadens matverksamheter till 2030.

Denna förändring skulle innebära för skol- och omsorgssektorn att följa Planetary health dieten. Dieten innebär att man endast får äta 16 kilo kött per år vilket är ett stort kliv ner från de tidigare snittet på 50-55 kg kött per skalle och år. Politiker menar att det är en bra insats då Stockholm i sig serverar mat till över 160 000 elever och en nedskärning på sköttet skulle göra stor positiv skillnad för klimatpåverkan.

Tillsammans med minksningen i kött har Stockholms stad även förbundit sig att halvera andelen matsvinn till 2030. Det är mycket som skall göras på bara 11 år, därför är det otroligt viktigt med tydliga mål, både inom vegetarianism och köttbegränsning.

Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd, påpekar att
större mängd vegetarisk mat och mindre matsvinn kommer minska vår klimatbelastning. Hon menar också att ifall vi ställer om på rätt sätt kan vi få bra mat, bli friskare och samtidigt drastiskt minska påverkan på miljö- och klimat.

En populär fråga är ifall mjölken kommer att försvinna. Svaret på denna fråga var ”Nej”. Trots att många idag väljer bort mjölken mot andra alternativ såsom ”Oatly” tros mjölken finnas kvar till 2030. Katarina svarar med att det kommer att bli olika kostråd för exempelvis barn och äldre som har olika behov. Äldre behöver mer protein och äta oftare.

Lämna ett svar