Ökning av solpaneler på tak hos BRF:er och fastighetsägare

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer mer energibesparande lösningar till sina fastigheter. Elpriserna fortsätter att stiga och det är många som vill bli mer självförsörjande och samtidigt minska kostnaderna och påverkan på miljön. Ett allt större tryck på bostadsägare är ett faktum och lösningen kommer oftast i form av luftvärmepumpar och solceller.

Oavsett om du bor i ett flerbostadshus och BRF eller om du har en villa kan du använda dig av smarta lösningar för att minska dina energikostnader. Att dra in på vattenförbrukningen, sänka värmen i lägenheten eller installera automatiska rörelsesensorer i trapphuset är ett sätt att få ner kostnaderna, men för att bli självförsörjande (eller spara riktigt stora slantar) kan det behövas mer drastiska lösningar än så.

Solpaneler på fastighetens tak

Att montera solpaneler på taket ger utsläppsfri el till bostaden. Det finns flera orsaker till varför trycket på bostadsägare har ökat, men generellt sett handlar det om praktiska och mer kostnadseffektiva sätt att spara pengar. Fördelarna med solceller är dessutom väldigt många och är man bara beredd att investera i material och installation kan man också spara in tusenlappar – till och med tjäna pengar.

Om du ska installera solceller på din villa eller på er fastighet är det viktigt att ansöka om ett bygglov. Detta gäller främst om fastigheten är av miljömässigt, historiskt- eller konstnärligt värde. Detta gäller även om ni har en fastighet som är utrustad med ett platt tak och där ni önskar vinkla solcellspanelerna. För solceller som placeras på fastighetens fasad behövs dock inte bygglov.

Bli självförsörjande på el

När du använder dig av ett elbolag och ett elavtal behöver du anpassa dig efter de priser som marknaden erbjuder. Du har inte speciellt stora möjligheter att välja det som du tycker passar dig bäst och har dessutom ett begränsat utbud när det kommer till avtal. Fast eller rörligt pris är det som gäller och priserna blir bara högre och högre. Genom att bli självförsörjande slipper du anpassa dig efter hur elpriserna på marknaden ser ut och kan få en lika bra livskvalitet till lägre kostnad.

Både fastigheter såväl som villor och fritidshusägare har nytta av att använda värmepump såväl som solceller för att få energi till bostaden. Värmepumpen är ett mycket utmärkt komplement till det befintliga värmesystemet, som säkerställer en varm, jämn och behaglig inomhustemperatur. Med hjälp av solceller kan fastigheten producera sin egen el, som i sin tur kan förse bostäderna med gratis el. Elen kan dessutom sparas och användas under vinterhalvåret eller säljas vidare så att du som bostadsägare eller ni som BRF får mer kapital.

Luftvärmepump i BRF:er och bostäder

Luftvärmepump är en annan värmesystemslösning för många fastighetsägare. Efterfrågan på värmepumpar ifrån bostadsägare är högt då det kan ge relativt billig tillskottsenergi året om. Allt fler vill ta del av de fördelar som värmepumpen har – utan att behöva borra för jordvärme eller göra för stora förändringar på den privata marken. Luftvärmepumpen är mycket ekonomisk och kan halvera kostnaderna för både villaägare och fastigheter. Det är också ett mer flexibelt alternativ till en lägre kostnad. Investeringskostnaden ligger nämligen betydligt bättre till om man jämför med jordvärme eller bergvärme.

Luftvärmepumpen är kanske som mest fördelaktig för husägare, eftersom den kan styras på distans och kan fungera till både uppvärmning såväl som kylaggregat. Under sommarmånaderna kan den alltså användas för att kyla ner bostaden och göra den sval och behaglig. Med det sagt innebär det inte att den är verkningslös för fastigheter. Bor du i lägenhet och vill installera en luftvärmepump i din bostad behöver du först se till att få ett godkännande från styrelsen innan du kontaktar en professionell hantverkare.

Solceller på tak eller fasad – vad är bäst?

I Sverige får du i många fall själv välja om du vill installera solceller på tak eller på fasaden, förutsatt att du bor i ett hus. Bor du i en fastighet och ni som BRF vill installera solceller är det vanligast att använda fastighetens tak. Fördelen med att välja fasaden är att du slipper ansöka om bygglov för din villa eller ditt fritidshus. Nackdelen är att panelerna är mer lättillgängliga för både stöld såväl som skadegörelse. Vid tveksamheter är det alltid bäst att kontakta en hantverkare som kan hitta den bästa lösningen för dina behov. En hantverkare har kunskapen som krävs för att se vilka förutsättningar som lämpar sig för vilka metoder och vad som passar dig och ditt hus eller er BRF och er fastighet.