Fastighetsförvaltare kan behöva advokater

Det är mycket som måste fungera i dagens moderna bostadsfastigheter. I Stockholm tar både stora och små BRF:er hjälp av experter inom fastighetsförvaltning. Med rätt tjänster kommer allting fungera som det ska, oavsett om det handlar om ventilation, hissar eller att minska energiförbrukningen. De boende kommer att trivas bättre och klagomålen kommer minska. Samtidigt säkerställer föreningen att fastigheten följer alla myndighetskrav och får färre problem i framtiden.

I en BRF är det styrelsen som bär ansvaret för fastigheten. Ett av de bästa råden är att arbeta proaktivt. Om fastigheten underhålls på rätt sätt och besiktas regelbundet är risken låg att råka ut för otrevliga överraskningar. Det blir lättare för BRF:en att planera och sköta sin ekonomi på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. En ytterligare fördel är att företag som arbetar inom fastighetsförvaltning har byggt upp massvis av kompetens och erfarenhet. Chansen är stor att just din BRF kan få olika förbättringsförslag som är bra för antingen föreningens ekonomi, miljön eller bekvämligheten för de boende.

Fastighetsadvokater i Stockholm

För att skriva avtal avseende förvaltning eller hyresgäster vänder sig bostadsrättsföreningen till en advokatbyra specialiserad på fastighetsrätt . De kan hjälpa till med innehållet i avtalsparagraferna. Inte bara BRF:er utan även kommunala tjänstemän inom stadsbyggnadskontoret behöver fortbilda sig inom fastighetsjuridiken. En del advokatbyråer ger specifika kurser för personal som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen.

Vad kostar fastighetsförvaltning för en BRF?

Priset påverkas av en rad faktorer. Några av de viktigaste är hur stor föreningen är, vanligtvis mätt i antal lägenheter. Något annat som spelar in är fastighetens nuvarande skick. En del BRF:er har av olika anledningar nedprioriterat sin fastighetsförvaltning. Likt mycket annat är det billigare att underhålla och åtgärda saker i tid, snarare än att behöva göra en kostsam större reparation i ett senare skede.

Hur det ser ut med gemensamma utrymmen påverkar också. Har till exempel varje lägenhet en egen tvättmaskin, eller finns en gemensam tvättstuga som ska underhållas av föreningen? Skillnaden är också stor på hur trapphus, ventilation, hissar mm ser ut i olika fastigheter. Därför är det bäst att noggrant beskriva sin BRF och de behov som finns, sedan begära en offert för de tjänster som behövs. Professionella fastighetsförvaltare har stora kunskaper om hur bostadsfastigheter sköts på rätt sätt, så de kan ofta ge bra vägledning.