Bra tider för företagsmäklare

I Stockholms innerstad finns varje månad hundratals företag, butiker, kontorsrörelser, caféer och restauranger till försäljning eller överlåtelse. Ofta finns fina affärer att göra, speciellt billigt kan det vara att intressera sig för objekt som är på obestånd. Medan ekonomiska trender och cykler drabbar förorter mer, är marknaden i Stockholms innerstad stabil. Stockholm fortsätter att vara en av Europas mest attraktiva regioner. Det märks på hyresmarknad och svårigheten för företag att etablera sig i centrala kvarter.

Som privatperson på bomarknaden är det fortsatt svårt att hitta boende. Farorna är många där det är lätt att hamna i problem om man inte läser in sig i prospekt och bostadsrättsföreningarnas ekonomier. Nya områden som säljs innan färdigställande har varit under luppen i några år. Man lyfter juridiska tvister gällande prissättning och avtalade färdigställandedatum.

Några av de stora bostadsutvecklarna har haft ekonomiska problem sedan ett par år, då regleringar ändrades gällande bland annat gällande amortering på bostadslån. Del i avmattningen har även varit inflyttning till stockholmsregionen och en något avtagande ekonomisk aktivitet i näringslivet. De stora bostadsutvecklarna med spektakulära byggprojekt och som är noterade på börsen har sina speciella utmaningar där nya huvudfinansiärer ofta behöver säkras.

Den som är skicklig vet fortfarande hur man navigerar i lokalmarknaden. Att ta över en befintlig rörelse eller sälj sin affärsverksamhet är säkrast via en företagsmäklare.

Företagsmäklaren Nextor hjälper säljare och köpare av affärsrörelser att träffas träffas för att värdera, undersöka, förhandla, avtala och slutligen genomföra försäljningen eller köpet av företaget. De har ofta en nästan livslång erfarenhet av restauranger, butiker och kontor som säljs, vidareförmedlas och köps inom Södermalm, Östermalm, Kungsholmen eller Norrmalm. I kommentarer hör man att de andas optimism och pratar om goda tider.

Lämna ett svar